Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

Logo

 KRÓNIKÁNK

2010. május 11-14-ig Sajószentpéteren vehettünk részt esti istentiszteleteken, melyeken Csomós József tiszáninneni és Steinbach József dunántúli püspök szolgált igehirdetéssel. Kedden este Kuttor Diána, a radostyáni egyházközség kántora tette színesebbé szólóénekével az istentiszteletet. Minden este voltak zenei és ének betétek. Az igehirdetéssorozat a XVIII. zsoltár alapján folyt. Esténként 80-130 fő vett részt az alkalmakon, melyekre a Pitypalatty-völgyből és Alacskáról külön Lovas busz szállította a híveket. Fényképek I. Fényképek II.

2010. március 8-án lelkészi kisköri találkozónk volt Kondón.

2010. február 8-án lelkészi kiskör volt Alacskán.

 2010. január 21. Emléktáblaavatás és hálaadó istentisztelet volt Kondón néha Várady József lelkipásztor halálának 2. évfordulóján. Fényképalbum I., Fényképalbum II., Mozgókép I., Mozgókép II., Hangfelvétel I. Meghívó. Program.

2010. január 11-én kisköri találkozón voltunk Sajóvámoson.


Régebbiek

2006. december 1-én Sajólászlófalván Madarász Györgyné (80 é.) temetésén voltunk. A temetési szolgálatot Jexné Világi Emília helybeli lelkipásztor végezte, a sírnál Várady Zsolt radostyáni lelkipásztor és a helybeli férfikórus szolgált.

2007. november 17. Pitypalatty-völgyi templomtúra képei Barta Józseftől és Király Gábortól.

2007. március 25-én Parasznyán voltunk, ahol Horváth Anikó bangladeshi lepramissziós útjáról tartott előadást.

2008. november 27. Bencs Simon sajólászlófalvi polgármester temetése Sajólászlófalván.

2008. november 16. Sajólászlófalvi Egressy Gábor bicentenáris ünnepsége.

2008. október 18. Világi Emilia tiszteletes édesanyjának temetése Lászlófalván.

2008. október 8. Evangelizációs istentisztelet Sajólászlófalván.

2008. szeptember 13. Radostyán-kondói gyülekezeti kirándulás Visegrád-Esztergomba. 48 fővel (+ a sofőr) indultunk el a csodálatos napra. Ragyogó időnk volt, sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönetet mondunk a Borsod-Gömöri Egyházmegyének, hogy a ketechetikai alpból támogatást nyújtott a gyermekek nyaraltatásához illetve kirándulásához. Az idén konfirmált ifjakat, radostyániakat és kondóiakat ebből a pályázati pénzből vittük a buszos kirándulásra.

2008. június 22. Egressy-napok Sajólászlófalván, Egressy Gábor színművész születésének 200. évfordulóján. A zenés áhítaton Kuttor Diána radostyáni kántor- énekművész is énekelt. A zenés istentisztelet hangfelvétele.

2008. május 1. Áldozócsütörtöki templomtúra. Varbó, Parasznya, Kondó, Radostyán, Sajólászlófalva, Sajókápolna útvonalon 20 km-t gyalog tettünk meg, innen busszal a sajószentpéteri ref. templomba, majd a túra végcélja a görög templom volt.

2009. május 29. III. Pitypalatty-völgyi templomtúra képei.

2. album Király Gábor lelkipásztortól.A honlapot Várady Zsolt református lelkész készítette. Drótposta: varadyzsolt@gmail.com

Honlapkészítés