Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

Logo

Kuckó Községi Óvoda

3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty 19/a
Tel.: 06-70/314-6165

Vezető: Borosné Dobroviczky Erika

Kuckó Községi Óvoda épületének fotója

A környezet

Intézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskoltól 20 km távolságra, Sajólászlófalván található, természeti adottságát tekintve kedvező helyen, nagyon szép környezetben. Óvoda 1995-től van a faluban, 1996-tól működik ebben az épületben, amely azelőtt családi ház volt. Az óvodába jelenleg 33 gyermek jár a faluból és a közeli faluból, Sajókápolnáról, mellyel Sajólászlófalva körjegyzőségben van, illetve egy másik közeli faluból, Radostyánból is járnak hozzánk gyermekek. Az óvoda fenntartója a helyi önkormányzat.
Az épület mellett található udvarrész parkosított, ahol a gyermekek nyugodt, esztétikus környezetben játszhatnak. Az udvaron új babaház, homokozó és felújított udvari játékok találhatók. A leghátsó udvarra sport- és kresszpályát szeretnénk kialakítani.

Gyerekek és szülők

Óvodánkban kis-középső és középső-nagy csoport van. Az óvodás gyermekek rendezett családból érkeznek hozzánk. A szülők lelkiismeretesen törődnek gyermekeikkel és érdeklődnek az óvodában folyó munkákról, fejlődésről. Összetartóak és segítőkészek.

Programunk
A faluban nem voltak, - s ha voltak is, feledésbe merültek - a néphagyományok. Ezért fő célunknak tekintjük, hogy a néphagyományokat, népszokásokat továbbörökítsük és új néphagyományokat teremtsünk a jeles napokhoz kapcsolódóan, s ezt folyamatosan ápoljuk, átszőjük az óvoda mindennapi életébe.
Ezen programokba igyekszünk bevonni a környező falvakat is: szüreti szekeres felvonulás, pünkösdölő, Ovi-kupa, gyermeki munkákból kiállítás, sportos programok ("Ép testben ép lélek"), mesemondó verseny, népdaléneklési verseny.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők betekintést kapjanak az óvoda életébe és véleményt mondhassanak az óvodában folyó munkákról, esetleges hiányosságokról, eddig elért eredményeinkről. A szülőkkel való jó kapcsolatra építve célunk a szülők bevonása, aktív részt vállalása a hagyományápoló tevékenységünkben: pl. népviseletek varrása, régi, értékes múltú tárgyak felkutatása.
Alapelvünk, hogy a gyermeket tisztelettel, elfogadással, szeretettel és megbecsüléssel fogadják. Lehetővé tesszük a gyermek személyiségfejlődésének, egyéni képességeinek kibontakozását. Gondoskodunk arról, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtsünk.
A gyermekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak el környezetük megbecsüléséhez és védelméhez, fontosnak tartjuk a környezet-tudatos életre való nevelést.

Rendezvényeink

A legtöbb óvodai ünnepélyünk nyilvános és ezekre meghívjuk a falut és más vendégeket is.
Az óvodánkban két főállású óvodapedagógus dolgozik; Borosné Dobroviczky Erika és Torma Zsuzsanna, mindketten elvégezték a közoktatás-vezetői szakot, ezenkívül hivatásos néptáncoktató végzettséggel is rendelkeznek. A pedagógusi munkát két szakképzett dajka segíti; Tardi Józsefné és Kmecz Andrásné. Óvodánkban a gyermekek fejlesztése érdekében az óvodai nevelési programban előírt foglalkozásokon kívül még logopédiai-, hittan-, angol- és néptánc oktatás is folyik.
Az óvoda meglévő eszközrendszerének gyarapítása, színvonalának emelése érdekében jótékonysági rendezvényeket szervezünk (szüreti bál, farsangi bál, stb.). A jeles napokhoz fűződő események során "kalapolunk", mely összeget készletbeszerzésre költünk. Az óvodások munkáiból kiállításokat rendezünk.

Pályázataink és támogatóink

Több sikeres pályázatot nyújtottunk be; a Mobilitas (Budapest) támogatásával megvalósuló "Ép testben ép lélek" programsorozatunk is így valósulhatott meg. A Gyermekétkeztetési Alapítványtól (Budapest) élelmiszercsomagokat nyertünk, amit karácsonykor adtunk át a családoknak. Beneveztünk a "Szép, tiszta óvoda" versenyre, amelyen első helyezést értünk el.
A jövőben is igyekszünk - lehetőségeinkhez mérten - pályázatokon részt venni. Emellett sokan támogatják óvodánkat. Legfőbb támogatóink az Észak-Magyarország című napilap, a Szerencsejáték Rt., a Chió Wolf és a Diósgyőri Papírgyár Rt. A fenntartó is pozitívan áll intézményünkhöz és maximálisan segíti az óvoda munkáját. Intézményünk "Pöttyös Panna" Óvodásokért Alapítványt hozott létre, amellyel még nagyobb lehetőségünk nyílik az óvoda eredményesebb fejlesztésére.
 
Az óvoda játszó udvarának részéete Az óvoda játszó udvarának részlete
Az óvoda udvara

2004-2005-ös képek

Az óvodánk
A lázbérci víztározónál Az óvoda dolgozói
Kirándulás Nyíregyháza-Sóstón Óvodai farsang
A kiscsoportosok Óvodai évzáró

2005-2006-os képek

Szüreti szekeres felvonulás

A szekér
Népi gyerekjáték Egy másik gyerekjáték
Hazafelé a réten Szüreti csoportkép


A honlapot Várady Zsolt református lelkész készítette. Drótposta: varadyzsolt@gmail.com

Honlapkészítés